Deklaracje zgodności maszyn i urządzeń.
Tytularni rzeczoznawcy SIMP.

Firma SIMP-ZORPOT (od ponad 30 lat działająca na polskim rynku) oferuje usługi związane z deklaracjami zgodności. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Obsługujemy Klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Posiadamy bardzo bogate referencje.

Nasi tytularni rzeczoznawcy SIMP wykonują m. in.:

 • oceny maszyn i urządzeń pod względem BHP (deklaracje zgodności - ocena zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w konstrukcji, budowie oraz eksploatacji))
 • oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń, środków transportu
 • konsultacje i praktyczne warsztaty w zakresie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i obowiązujących procedur prawnych dot. maszyn, w tym:
  • wymagania techniczne dla maszyn określonych jako "stare" (rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2002 r.)
  • wymagania techniczne dla maszyn określonych jako "nowe" (dyrektywa z 2006 r.)
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej
  • wystawienie deklaracji zgodności (ocena zgodności zasadniczych wymagań maszyny w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dziedzinach dot. projektowania i wykonywania wprowadzonych do obrotu maszyn, procedury oceny zgodności, sposobu oznakowania maszyn)
  • oznakowanie nowej maszyny znakiem CE

Masz pytanie?