Świadectwa energetyczne, audyty energetyczne i certyfikaty.
Certyfikowani biegli.

Świadectwa energetyczne dla budynków mieszkalnych, biurowych oraz innych obiektów budowlanych są wykonywane przez certyfikowanych biegłych — wykonujemy również m. in.:

 • audyty energetyczne
  • ocena właściwości cieplnych budynku
  • określenie charakterystyki energetycznej budynku
  • wskazanie optymalnych metod termomodernizacji budynku na potrzeby audytu
 • badania termowizyjne
 • audyty budynków "LIPSK"

Obiekty, które ustawowo muszą posiadać świadectwo energetyczne:

 • budynki oddawane do użytkowania oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi
 • budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (np. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety). Świadectwo musi być tu umieszczone przy głównym wejściu
 • budynki po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja) mieszkania
 • lokale w budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową (np. wynajmowany lokal w kamienicy)

Masz pytanie?