Dotacje z ZUS na poprawę BHP.
Tytularni Rzeczoznawcy SIMP.
Ekspresowe terminy. Konkurencyjne ceny!

Rzeczoznawcy SIMP wykonują opinie pomocne przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów z ZUS na inwestycje i doradztwo (program dofinansowania płatników składek w działaniach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym):

 • ekspertyzy urządzeń do modernizacji/dostosowania do obowiązujących przepisów i norm
 • ocena poziomu bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
 • plan działań inwestycyjnych i organizacyjnych poprawiających warunki pracy na konkretnych stanowiskach pracy
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy

Przykładowe działania inwestycyjne:

 • modernizacja dźwigu towarowo-osobowego
 • zakup i wymiana oświetlenia (najczęściej na halach produkcyjnych)
 • modernizacja dźwigu towarowo-osobowego
 • zakup i wymiana oświetlenia (najczęściej na halach produkcyjnych)
 • zakup środków ochrony indywidualnej
 • zakup i montaż obudów dźwiękoizolacyjnych
 • zakup i montaż instalacji filtrowentylacyjnej
 • zakup i montaż instalacji nawiewno-wywiewnej
 • zakup i montaż ekranów spawalniczych
 • zakup odkurzaczy przemysłowych
 • zakup i montaż ściany lakierniczej
 • zakup i montaż systemu przenośników i dźwigników transportowych
 • zakup urządzeń używanych
 • zakup i montaż systemu wychwytywania iskier w systemie filtrowentylacji
 • zakup i montaż kompletu podestów
 • zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn

Masz pytanie?