Oceny stanu technicznego i ekspertyzy techniczne urządzeń.
Dyplomowani rzeczoznawcy SIMP.

Rzeczoznawcy SIMP wykonują oceny stanu technicznego:

  • ekspertyzy dotyczące pracy maszyn, urządzeń i linii technologicznych
  • konstrukcji stalowych (wraz z określeniem gatunku stali)
  • naczyń ciśnieniowych i kotłów
  • aparatów wraz z wymiennikami
  • zbiorników
  • ekspertyzy urządzeń wentylacyjnych i wentylacji ( ocena działania, problemy eksploatacyjne)
  • ekspertyzy urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych ( agregaty chłodnicze, zamrażanie i chłodzenie żywności, analiza pracy, awarie, kosztorysowanie)
  • pompy ciepła, zagadnienia techniczne i termodynamiczne
  • filtracja, elementy filtracyjne w większych systemach technologicznych
  • doradztwo z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Oceny stanu technicznego są wykonywane wraz z niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi i penetracyjnymi (badania nieniszczące lub niszczące) w celu określenia przyczyn uszkodzenia lub złej pracy urządzenia.

Rzeczoznawcy mogą też podjąć się opracowania technologii naprawy urządzenia wraz z odbiorem prac.

Ekspertyzy te wykonują tytularni rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich posiadający uprawnienia w zakresie materiałoznawstwa, wytrzymałości i badania materiałów, spawalnictwa i łączenia metali oraz klimatyzacji i chłodnictwa.

Masz pytanie?