Ekspertyzy mykologiczne obiektów budowlanych.
Biegli z uprawnieniami. Rzeczoznawca Mykolog.

Firma SIMP-ZORPOT (od ponad 30 lat działająca na polskim rynku) oferuje usługi związane z ekspertyzami mykologicznymi obiektów budowlanych. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Obsługujemy Klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Posiadamy bardzo bogate referencje.

Ekspertyzy mykologiczne obiektów budowlanych (zawilgocenia, zagrzybienia, pleśń) wraz z programem odgrzybiania są wykonywane przez biegłych inżynierów z uprawnieniami budowlanymi i mykologicznymi (rzeczoznawca mykolog). Jeśli jest taka potrzeba wykonujemy również badania zasolenia i obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji.

Ekspertyzy mykologiczne wykonuje rzeczoznawca mykolog posiadający uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego PZITB w specjalności: "zabezpieczenie budowli przeciw czynnikom biologicznym", posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatora dziedzictwa architektonicznego oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie charakterystyki energetycznej budynku. Często do zespołu włączony zostaje inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający tytuł rzeczoznawcy budowlanego PZiTB.

Nasi rzeczoznawcy mykologiczni wykonują badania mykologiczne budynków, ścian, tynków, więźby dachowej, piwnic, mieszkań oraz pomiary wilgotności również w obiektach zabytkowych.

Sporządzane ekspertyzy zawierają wyniki i analizę badań laboratoryjnych z pobranych próbek (ocena stopnia zagrzybienia, obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji) oraz zalecenia dot. zakresu prac niezbędnych do usunięcia przyczyn zawilgocenia oraz zalecenia do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Masz pytanie?