Doradztwo i Ekspertyzy Wentylacji, Klimatyzacji, Urządzeń i Instalacji Chłodniczych. Oceny Stanu Technicznego.
Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP.
Ekspresowe Terminy. Konkurencyjne Ceny!

Firma SIMP-ZORPOT (od ponad 30 lat działająca na polskim rynku) oferuje usługi związane z wycenami oraz ekspertyzami wentylacji i klimatyzacji. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Obsługujemy Klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Posiadamy bardzo bogate referencje.

Ekspertyzy wentylacji oraz doradztwo w zakresie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacji chłodniczych wykonują tytularni rzeczoznawcy SIMP posiadający specjalność 404 - urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze. Nasi eksperci są specjalistami najwyższej klasy z wieloletnim doświadczeniem na rynku i wykonują szeroki zakres usług związanych z ekspertyzami wentylacji i klimatyzacji. W ramach oferowanych usług zajmujemy się m. in.:

 • oceną działania, problemami eksploatacyjnymi
 • urządzeniami wentylacyjnymi, wentylacjami mechanicznymi, centralami wentylacyjnymi
 • urządzeniami chłodniczymi i zamrażalniczymi, agregatami chłodniczymi, zamrażaniem i chłodzeniem żywności, przechowywaniem chłodniczym produktów spożywczych, analizą pracy, eksploatacją, stanami awaryjnymi, kosztorysowaniem
 • pompami ciepła, zagadnieniami technicznymi i termodynamicznymi, analizą pracy, rozwiązywaniem problemów technicznych
 • filtracją, urządzeniami filtracyjnymi, elementami filtracyjnymi w większych systemach technologicznych

Przykładowe ekspertyzy, które wykonali ostatnio nasi rzeczoznawcy:

 • ocena poprawności konstrukcji układu filtracji dla dmuchawy rotacyjnej powietrza przeznaczonej do aeracji ścieków w oczyszczalni ścieków wraz z oceną doboru systemu filtracyjnego
 • ekspertyza instalacji wentylacyjnej z zainstalowanymi systemami klimatyzacyjnymi w dwóch połączonych budynkach biurowych wraz z określeniem przyczyn częstych awarii i zaleceniami
 • opinia techniczna dot. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej klatek schodowych nieruchomości
 • ekspertyza instalacji wentylacyjnej mechanicznej w garażu podziemnym po kątem możliwości zainstalowania czujek LPG do wjazdu samochodów zasilanych LPG
 • ekspertyza określająca przyczyny uszkodzenia agregatu chłodniczego
 • ocena techniczna w zakresie przyczyn powstawania przedmuchów i nawiewania powietrza z pionów wentylacyjnych budynku
 • opinia nt. wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym
 • ocena specjalistycznego systemu wentylacji w dużym zakładzie produkcji farmaceutycznej
 • opinia technologiczna dotycząca zakupionych urządzeń chłodniczych
 • Określenie możliwych przyczyn awarii sprężarek chłodniczych

Okresowe Kontrole Systemu Ogrzewania i Klimatyzacji.
Biegli Wpisani Na Listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Okresowe kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29.08.2014 o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200, z późn. zm.) wykonują uprawnieni biegli wpisani na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

 • okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Masz pytanie? Nie znalazłeś odpowiedzi na naszej stronie?