Wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
Tytularni rzeczoznawcy.

Tytularni rzeczoznawcy SIMP oferują następujące usługi:

 • wycena firmy (przedsiębiorstwa)
 • wycena marki
 • wycena know-how
 • wycena patentu
 • wycena programu komputerowego
 • wycena znaku towarowego
 • wycena wynalazku
 • wycena akcji

Standardowy zakres opracowania to:

 • analiza formalnoprawnych aspektów stosowania przedmiotu wyceny w działalności gospodarczej
 • analiza ekonomiczno-finansowych aspektów stosowania przedmiotu wyceny w działalności gospodarczej
 • analiza możliwych do zastosowania metod wyceny
 • wycena przedmiotu wyceny wg wskazanych metod
 • analiza wyników wyceny, rekomendacja wartości końcowej przedmiotu wyceny

Masz pytanie?