Okresowe kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji.
Biegli wpisani na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Ekspresowe terminy. Konkurencyjne ceny!

Okresowe kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29.08.2014 o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200, z późn. zm.) wykonują uprawnieni biegli wpisani na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

  • okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
    • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
    • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
    • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Masz pytanie?