Ekspertyzy Budowlane. Przeglądy Budynków.
Biegli z uprawnieniami budowlanymi.
Ekspresowe Terminy. Konkurencyjne Ceny.

Firma SIMP-ZORPOT (od ponad 30 lat działająca na polskim rynku) oferuje usługi związane z ekspertyzami budowlanymi i przeglądami budynków. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Obsługujemy Klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Posiadamy bardzo bogate referencje.

Ekspertyzy budowlane od firmy SIMP-ZORPOT są wykonywane przez biegłych inżynierów z uprawnieniami budowlanymi. Nasi eksperci są specjalistami budowlanymi najwyższej klasy i wykonują szeroki zakres usług związanych z ekspertyzami technicznymi i przeglądami budynków. W ramach ekspertyz budowlanych wykonujemy m. in.:

 • oceny stanu technicznego budynków, ścian, balkonów, tarasów, garaży
 • obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji
 • ekspertyzy zawilgocenia ścian w pomieszczeniach, garażach, piwnicach
 • opinie nt. wykonanych prac budowlanych i remontowych
 • przeglądy techniczne (zgodnie z art. 62 ustawy "Prawo budowlane"):
  • przeglądy budynków
  • przeglądy instalacji sanitarnych budynków
  • przeglądy elektryczne budynków (przeglądy instalacji elektrycznych wraz z pomiarami)
  • przeglądy kominiarskie budynków
  • przeglądy gazowe budynków (przeglądy instalacji gazowych)

Przeglądy roczne, przeglądy półroczne, przeglądy pięcioletnie.

Nasi inżynierowie budowalni wykonują również przeglądy roczne, przeglądy półroczne i przeglądy pięcioletnie. Wszystkie okresowe kontrole mogą przeprowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Nasi biegli posiadają takie uprawnienia.

Zgodnie z prawem, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej.

Przeglądy roczne budynków. Co najmniej raz w roku musi być dokonany przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Przeglądy pięcioletnie budynków. Co najmniej raz na 5 lat musi być dokonany przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przeglądy półroczne budynków. Co najmniej dwa razy do roku musi być dokonany przegląd o zakresie przeglądu rocznego w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przeglądy kominiarskie budynków.

Zgodnie z prawem, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (przegląd kominiarski budynku) powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim — w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Nasi biegli posiadają takie uprawnienia.

Przeglądy instalacji.

W ramach przeglądów budynków oferujemy usługi przeglądów instalacji wszelkiego rodzaju (zgodnie z art. 62 ustawy "Prawo budowlane"):

 • przeglądy instalacji sanitarnych budynków
 • przeglądy instalacji elektrycznych budynków (wraz z pomiarami)
 • przeglądy instalacji gazowych budynków

Masz pytanie?